1973
Selskapet startes.

1974
Det første produktet, Lidaporten. Våre porter blir raskt en suksess blant landets landbrukere.

1994
Ecolidporten lanseres. Den er i dag vårt største produkt, og Sveriges mest solgte foldeport. Den har en sandwichkonstruksjon og oppfyller alle krav man kan stille til funksjon, kvalitet og design.

1996
Eierforholdene endres, og selskapet forlater «Borga-gruppen».

2002
Navnet endres til Prido AB. Prido står for «Professional Industrial Doors».

2005
Generasjon 2 av vår Ecolidport lanseres. Med benevnelsen Ecolid ES tar den et stort teknisk og designmessig steg inn i fremtiden.
Den er også helt tilpasset til de Europa-standardene som begynner å gjelde nå.

2013
Vår nye hurtigrulleport Revolid lanseres. Med Revolid når vi et nytt marked og blir en mer heldekkende aktør i bransjen.

2013
Prido Norway AS opprettes for å få nærmere tilknytting til det norske markedet.

2016
Prido lanserer en ny forbedret versjon av Ecolid ståldør. Ecolid ståldør, med den klassiske utformingen av den kjente og velprøvde Ecolidporten, har nå blitt kombinert med en innovativ aluminiumsramme med brutt kuldebro.

2018
Prido Norway flytter lokaler fra Moss til Askim

2021
Prido er helt fokusert på industriporter, og med over 40 års erfaring er selskapet en av de ledende aktørene på det svenske markedet.

Fakta om Prido AB
Omsetning 2022: ca. 310 millioner
Eksportandel: 15 %
Antall ansatte: 70 stk
Produksjon: 13,500 porter per år
Fabrikkareal: 11 400 m²

Fakta om Prido Norway AS
Omsetning 2020: ca. 38 millioner
Antall ansatte: 4 stk