Vedlikeholdsservice

Pridos porter er utviklet og dimensjonert for å minimere vedlikeholdsbehovet, og vi har sannsynligvis bransjens lengste serviceintervaller. Likevel trenger portene våre noe vedlikehold. Først og fremst gjelder det motoriserte enheter, der det normale serviceintervallet er 18 måneder.
Hvis vedlikeholdet gjennomføres i henhold til planen, sikrer man driftsøkonomien og får trygg bruk i mange år. Kontakt en av servicepartnerne våre for å få et tilbud på vedlikehold på porten din.

Montering

Pridos porter er konstruert for å kunne monteres uten spesialistkunnskap, men vi hjelper deg naturligvis gjerne hvis du trenger det.
Prido har eget opplært personell med utgangspunkt i Tråvad.
Vi samarbeider i tillegg med en rekke monteringsfirmaer rundt om i hele Sverige.

Akutt service

Av og til kan ulykken være ute. Kontakt oss eller en av servicepartnerne våre for å få hjelp raskt.