Kvalitet og miljø

Prido tar ansvar for fremtiden og ønsker å være en del av løsningen på en av vår tids største utfordringer.  Vi driver aktivt bærekraftsarbeid. Kontinuerlig reduksjon av miljøpåvirkningen vår og økt kvalitet er en viktig del av virksomheten vår. Arbeidet skjer opp mot fastsatte miljø- og kvalitetsmål som fortløpende revideres og utvides. Leverandørene må dele ambisjonen vår, og ved anskaffelser stiller vi spesifiserte miljø- og kvalitetskrav.

Kvalitetspolitikk hos Prido AB

 • Ha selskapets ledestjerner kundefokus, ærlighet, hurtighet, idérikdom, samarbeid og orden som retningslinjer i det daglige arbeidet
 • Overholde all gjeldende lovgivning og andre regulatoriske krav angående produktene våre
 • Kontinuerlig forbedre rutiner og produkter ved å arbeide mot årlig fastsatte kvalitetsmål og handlingsplaner

Kvalitetsmål 2022

 • Leveringskvalitet > 98 %
 • Leveringssikkerhet > 98 %

Miljøpolitikk hos Prido AB

 • Være en av bransjens ledende aktører når det gjelder påvirkningen vår på det ytre og interne miljøet
 • Være forsiktig med ressurser ved stadig å forbedre produkter, arbeidsmetoder og rutiner
 • Overholde all gjeldende miljølovgivning og andre regulatoriske krav
 • Påvirke andre interessenters forpliktelser/miljøbevissthet
 • Sikre at vi har ressurser og kunnskap til å jobbe mot miljømålene
 • Arbeide mot fastsatte og årlig reviderte miljømål og handlingsplaner

Pågående miljømål

 • Redusere mengden CO2-utslipp per levert port med 25 % innen 2025, sammenlignet med 2018-nivået
 • Redusere totalt KWh-energiforbruk med 10 % per levert port innen 2025, sammenlignet med 2020-nivået
 • Redusere total avfallsmengde med 25 % per levert port innen 2025, sammenlignet med 2020-nivået
 • Redusere total mengde ikke-resirkulerbart avfall med 25 % per levert port innen 2025, sammenlignet med 2020-nivået

Gjennomførte miljømål

 • Redusere mengden brennbart avfall med 20 % per levert port innen 2020, sammenlignet med 2018-nivået. Resultat: Mengden brennbart avfall ble redusert med 45,3 % innen 2020

Last ned