Personvernpolicy | PRIDO AS

Behandling av personopplysninger

Formål

Vi ivaretar ditt personvern. Du skal kunne føle deg trygg når du betror oss dine personopplysninger. Derfor har vi opprettet denne policyen. Den baserer seg på gjeldende personvernlovgivning og klargjør hvordan vi arbeider for å ivareta dine rettigheter og ditt personvern.

Formålet med denne policyen er at du skal få vite hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke forutsetninger, samt hvordan du kan ivareta dine rettigheter.

Bakgrunn

Vi behandler dine personopplysninger hovedsakelig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vårt utgangspunkt er å ikke behandle flere personopplysninger enn hva som er nødvendig for formålet, og vi streber alltid etter å bruke de minst integritetssensitive opplysningene.

Vi trenger dine personopplysninger for å oppfylle lover og vårt garanti ansvar. Vi trenger også dine personopplysninger for å kunne gjennomføre en kredittsjekk i forbindelse med et kjøp og for å gi deg god service i form av informasjon og oppfølging.

Du er ikke forpliktet til å gi oss dine opplysninger, men hvis du ikke gjør det, er det ikke sikkert at vi kan tilby deg alle våre tjenester og produkter.

Retningslinjer Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger når vi har rettslig grunnlag eller en avtale. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når de er nødvendige for å oppfylle forpliktelser ifølge avtale og lov. Her følger eksempler på personopplysningene vi behandler:

Navn Adresse E-postadresse Telefonnummer Personnummer Fotografier Opplysninger som du registrerte frivillig og selv har oppgitt

Ingen personopplysninger behandles basert på automatisert beslutningstaking eller gjennom profilering.

Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

Vi streber etter å kun behandle personopplysninger når det finnes rettslig grunnlag. Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser ifølge avtale eller lov.

Vi får tilgang til dine personopplysninger på følgende måter:

Opplysninger som du gir oss direkte i forbindelse med kjøp eller ansettelse Opplysninger som registreres når du besøker vår nettside Opplysninger som vi får fra offentlige registre Opplysninger som vi får når du melder deg på nyhetsbrev og andre utsendelser Opplysninger som vi får når du svarer på undersøkelser og spørreundersøkelser Opplysninger som vi får når du kontakter oss, søker ansettelse hos oss, besøker oss eller på annen måte tar kontakt med oss Behandles dine personopplysninger på en betryggende måte?

Vi har utarbeidet rutiner og arbeidsmåter for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun ansatte og andre personer innen organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver skal ha tilgang til dem.

Når det gjelder sensitive personopplysninger, har vi opprettet spesielle autorisasjonskontroller, som innebærer en høyere beskyttelse for dine personopplysninger.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med ditt personvern i fokus og beskytter i stor grad mot inntrenging, ødeleggelse samt andre endringer som kan innebære en risiko for ditt personvern.

Vi har en policy for IT-sikkerhet for å sikre at dine personopplysninger behandles trygt.

Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig angis i denne policyen.

Når overlater vi dine personopplysninger?

Vår utgangspunkt er å ikke overlate dine personopplysninger til tredjepart hvis du ikke har samtykket til det eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser ifølge avtale eller lov. I de tilfeller vi overlater personopplysninger til tredjepart oppretter vi taushetsavtaler samt sikrer at personopplysningene behandles på en betryggende måte.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å henvende deg til oss for å be om at dine personopplysninger slettes:

Hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn for Hvis behandlingen utelukkende baserer seg på ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket Hvis behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsier deg at opplysningene behandles Hvis du motsier deg personopplysningsbehandling som skjer etter en interesseavveining og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn ditt interesse Hvis behandlingen av dine opplysninger ikke har fulgt gjeldende rett Hvis sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse. I visse tilfeller kan vi dog ikke imøtekomme en forespørsel om sletting, f.eks. hvis vi er forpliktet ifølge lov å lagre opplysningene. Hvis sletting skjer, vil vi underrette dem som vi har overlevert dine opplysninger til at sletting har skjedd. Vi vil også på din forespørsel informere deg om hvem/hvilke informasjon om sletting har blitt utlevert Personopplysningsansvarlig avgjør om retten til sletting.

Krav om register

Prido AB anser seg ikke omfattet av kravet om register da vår behandling av opplysninger:

Ikke er regelmessig Ikke utgjør en trussel mot menneskers rettigheter og friheter Ikke gjelder sensitive opplysninger eller strafferegistre

Krav om databeskyttelsesombud

Prido AB anser seg ikke omfattet av kravet om databeskyttelsesombud da:

Vi ikke er en myndighet eller et folkevalgt organ, dvs. et offentlig organ Vi ikke har som kjernevirksomhet å regelmessig, systematisk og i stor omfang overvåke enkeltpersoner Vi ikke har som kjernevirksomhet å behandle sensitive personopplysninger eller opplysninger om kriminelle handlinger i stor omfang Ansvar

Prido AB er personopplysningsansvarlig, noe som betyr at vi er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger behandles og at dine rettigheter ivaretas.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter, kontakt Prido på telefon +46512-29590.

Prido tar ikke ansvar for eller garanterer produktets kvalitet, dens funksjonalitet eller tilgjengelighet på vår nettside eller dens innhold. Vi forbeholder oss retten til endringer i vårt tilbud eller eventuelle feil som kan ha forekommet i tekstene på vår hjemmeside. Farger og materialer kan avvike fra deres virkelige utseende.

Ved henvisninger til eksterne nettsider tar vi ikke ansvar for innholdet eller materialet på disse sidenes hjemmesider.

Om informasjonskapsler

En informasjonskapsel, også kjent som en nettleserkapsel, er en liten fil som lagres på din enhet, inneholdende informasjon for å forbedre din nettleseropplevelse. Personlig informasjon samles ikke inn via informasjonskapsler. Hvis du foretrekker å ikke akseptere informasjonskapsler, kan dette justeres i din nettlesers innstillinger.

Forbedre din opplevelse

På prido.com bruker vi informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten på vår nettside for våre besøkende. Ved å lagre dine innstillinger eller valg i en informasjonskapsel, trenger du ikke å gjøre disse valgene på nytt ved gjenbesøk. Informasjonskapselen forteller nettsiden at du har besøkt oss tidligere og hvilke valg du har gjort, noe som sparer tid og gjør ditt besøk mer problemfritt. Ved nye valg oppdateres informasjonskapselen automatisk på din enhet for å gjenspeile de nyeste valgene.

Lover om informasjonskapsler

I henhold til loven om elektronisk kommunikasjon (SFS 2003:389) er vi forpliktet til å informere besøkende om at vår nettside bruker informasjonskapsler og til hvilket formål de brukes.

Typer informasjonskapsler

På prido.com brukes to typer informasjonskapsler. Den første typen er midlertidig og forsvinner når du lukker din nettleser. Den brukes for eksempel ved besøk på prido.com. Den andre typen informasjonskapsel lagres som en fil på din enhet over lengre tid og er til for gjentatte besøk. Denne typen brukes blant annet for å huske dine innstillinger. Vi lagrer ikke personlig informasjon via informasjonskapsler, og informasjonen kan ikke brukes for å spore individuelle besøkende.

Hvordan unngå informasjonskapsler

Hvis du ikke ønsker å akseptere informasjonskapsler, kan du tilpasse dette i din nettlesers innstillinger. Dette kan føre til at visse deler av nettsiden ikke blir tilgjengelige. Du kan stille inn nettleseren din til enten automatisk å avvise informasjonskapsler eller spørre deg hver gang en nettside ønsker å lagre en informasjonskapsel på din enhet. Det er også mulig å slette tidligere lagrede informasjonskapsler gjennom nettleserens innstillinger. For mer informasjon, se nettleserens hjelpesider.

Markedsføring Google Ads (konverteringssporing) og Remarketing

Vi bruker Google Ads Conversion Tracking og Remarketing på denne nettsiden, som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ads er et system for onlineannonsering som gjør det mulig for oss å markedsføre og optimalisere våre tjenester og produkter.

Gjennom Google Ads Conversion Tracking og Remarketing kan vi spore bestemte brukerhandlinger som skjer etter at de har klikket på vår Google Ads-annonse. Dette verktøyet gjør det mulig for oss å måle effektiviteten av våre reklamekampanjer, vurdere suksessen til ulike reklametiltak og forbedre vår nettside sammen med våre reklameaktiviteter.

Annonser vises basert på søk på nettsteder i Googles annonsenettverk. I tillegg bruker vi Ads Remarketing Lists for søkeannonser. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse søkeannonsekampanjer for brukere som tidligere har besøkt vår nettside. Gjennom disse tjenestene kan vi kombinere våre annonser med visse søkeord eller vise annonser for tidligere besøkende, for eksempel reklametjenester som besøkende har sett på vår nettside. Derfor kan vi vise interessebasert reklame på andre nettsteder innen Googles annonsenettverk (som «Google-annonser» i Googles søk eller på andre nettsteder).

Ved hvert besøk på vår nettside hvor en Google Ads-komponent er integrert samles informasjon om de handlingene du utfører inn og overføres til Google for å evaluere relevansen og effektiviteten av våre annonser. Hvis du samtidig er innlogget på Google, knyttes denne informasjonen direkte til din Google-konto.

For konverteringssporing lagres informasjonskapsler på din enhet, som utløper etter 30 dager. Du har muligheten til å motsette deg datalagring gjennom konverteringssporing ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler i dine nettleserinnstillinger.

Bruken av Google Ads Conversion Tracking og Remarketing skjer kun med ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. For mer informasjon om personvern hos Google, vennligst besøk: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

DoubleClick

Denne nettsiden inneholder komponenter fra DoubleClick by Google. DoubleClick er et varemerke fra Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), under hvilket spesifikke online markedsføringsløsninger markedsføres til reklamebyråer og utgivere.

DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren med hvert inntrykk samt med klikk eller andre aktiviteter. Hver av disse dataoverføringene utløser en informasjonskapsel-forespørsel til din nettleser. Hvis nettleseren aksepterer denne forespørselen, plasserer DoubleClick en informasjonskapsel på ditt IT-system. Hensikten med informasjonskapselen er å optimalisere og vise reklame. Informasjonskapselen brukes blant annet for å servere og vise brukerrelatert reklame og for å lage rapporter om reklamekampanjer eller for å forbedre dem. Dessuten brukes informasjonskapselen for å unngå at samme annonse vises flere ganger.

DoubleClick bruker et informasjonskapsel-ID, som kreves for å behandle det tekniske forløpet. Informasjonskapsel-ID er for eksempel nødvendig for å vise en annonse i en nettleser. DoubleClick kan også bruke informasjonskapsel-ID for å registrere hvilke annonser som allerede har blitt vist i en nettleser for å unngå dobbelt plasseringer. I tillegg gjør informasjonskapsel-ID det mulig for DoubleClick å registrere konverteringer.

En DoubleClick-informasjonskapsel inneholder ingen personopplysninger. En DoubleClick-informasjonskapsel kan imidlertid inneholde ytterligere kampanjeidentifikatorer. En kampanjeidentifikator brukes for å identifisere de kampanjene som du allerede har vært i kontakt med.

Hver gang du åpner en av de enkelte sidene på denne nettsiden som drives av oss og hvor en DoubleClick-komponent har blitt integrert, får nettleseren på ditt IT-system av den respektive DoubleClick-komponenten å overføre data til Google for onlineannonsering og avregning av provisjoner. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kunnskap om data som Google også bruker for å generere provisjoner. Google kan for eksempel spore at du har klikket på visse lenker på vår nettside.

Du kan når som helst forhindre DoubleClick og vår nettside fra å stille inn informasjonskapsler ved å justere dine nettleserinnstillinger i henhold til dette. Dessuten kan informasjonskapsler som allerede har blitt plassert når som helst slettes via nettleseren eller andre programmer.

Disse behandlingsoperasjonene utføres kun hvis uttrykkelig samtykke er gitt i samsvar med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Personvernreglene for DoubleClick by Google kan leses på https://policies.google.com/?hl=no.

Microsoft Ads (tidligere Bing Ads)

Vi har integrert Microsoft Advertising-komponenter på denne nettsiden. Microsoft Advertising drives av Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising er et system for onlineannonsering som gjør det mulig for oss å markedsføre og optimalisere våre tjenester og produkter. Gjennom Microsoft Advertising, spesielt konverterings- og sporingssverktøyet, kan vi spore bestemte brukerhandlinger som inntreffer etter at du har klikket på vår Microsoft Bing-annonse.

Ved hvert anrop til en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som drives av oss og hvor en Microsoft Advertising-komponent har blitt integrert, samles informasjon om de handlinger som du utfører inn og overføres til Microsoft for vurdering av relevansen og effektiviteten av våre annonser. Microsoft og vi kan identifisere at noen har klikket på en annonse, blitt omdirigert til vårt online-tilbud og nådd en forhåndsbestemt målside (såkalt konverteringsside).

Ved hjelp av remarketinglister som er opprettet basert på besøkernes aktiviteter på vår nettside, kan vi dessuten segmentere målgrupper og deretter optimalisere våre Bing-annonsekampanjer basert på disse segmentene.

Disse prosessene utføres kun hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen for Bing Ads, kan du deaktivere den nødvendige innstillingen av en informasjonskapsel i dine nettleserinnstillinger eller bruke Microsofts opt-out-side: choice.microsoft.com/no-NO/opt-out.

For ytterligere informasjon om personvern og de informasjonskapsler som brukes av Microsoft Bing Ads, kan du finne Microsofts personvernerklæring på: https://privacy.microsoft.com/no-no/privacystatement.

Microsoft lagrer opplysningene under en periode på maksimalt 180 dager.

Google Analytics

På våre nettsider bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste som tilbys av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/no/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). I denne sammenhengen opprettes pseudonymiserte brukerprofiler, og informasjonskapsler (se punktet «Informasjonskapsler») brukes. Den informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden, for eksempel

type/versjon av nettleser, det brukte operativsystemet, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), vertsnavnet for datamaskinen som bruker den (IP-adresse) og tiden for serverforespørselen,

overføres til en Google-server i USA og lagres der. Informasjonen brukes for å evaluere bruken av nettsiden, for å sette sammen rapporter om nettsideaktiviteten og for å tilby andre tjenester i forbindelse med bruken av nettsiden og internett for markedsundersøkelser og for å utforme disse internetsidene i samsvar med kravene. Denne informasjonen kan også overføres til tredjeparter hvis dette kreves ifølge lov eller hvis tredjeparter behandler disse opplysningene på vegne av oss. Under ingen omstendigheter vil din IP-adresse bli sammenkoblet med andre opplysninger fra Google. IP-adressene anonymiseres slik at en tildeling ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge passende innstillinger i din nettleser, men vær oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjoner på denne nettsiden.

Disse behandlingene vil kun utføres hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6.1 a GDPR.

I tillegg kan du forhindre innsamlingen av de opplysningene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) samt behandlingen av disse opplysningene av Google ved å laste ned og installere et nettlesertillegg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no).

Som et alternativ til nettlesertillegget, spesielt for nettlesere på mobile enheter, kan du også forhindre innsamlingen av Google Analytics ved å klikke på følgende lenke: Deaktiver Google Analytics. En opt-out-informasjonskapsel vil bli satt som forhindrer fremtidig innsamling av dine opplysninger når du besøker denne nettsiden. Opt-out-informasjonskapselen er kun gyldig i denne nettleseren og kun for vår nettside og lagres på din enhet. Hvis du sletter informasjonskapsler i denne nettleseren, må du sette opt-out-informasjonskapselen på nytt.

Du kan lese Google Analytics personvernpolicy på følgende adresse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no.

Google Tag Manager

Vi bruker tjenesten Google Tag Manager fra Google. «Google» er en bedriftsgruppe som består av Google Ireland Ltd (leverandør av tjenesten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, samt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og andre datterselskaper til Google LLC.

Vi har inngått en avtale om bestillingsbehandling med Google. Google Tag Manager er en hjelpetjeneste og behandler selv personopplysninger kun for teknisk nødvendige formål. Google Tag Manager tar hånd om lasting av andre komponenter som i sin tur kan samle inn opplysninger. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse opplysningene.

Disse behandlingene utføres utelukkende når uttrykkelig samtykke er gitt i samsvar med art. 6 Par. 1 lit. a GDPR.

Ytterligere informasjon om Google Tag Manager samt Googles personvernpolicy finnes på følgende adresse: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Nettsideanalyse Microsoft Clarity

Vi har integrert Microsoft Clarity-komponenter på denne nettsiden. Det operative selskapet er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Clarity er et nettanalyseverktøy som behandler data, inkludert overføring av data til USA, hvor et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ikke eksisterer. Microsoft bruker standardavtaleklausuler for å sikre overholdelse av europeiske databeskyttelsesstandarder.

Hver gang en side på vår nettside med Microsoft Clarity-komponenter åpnes, initieres databehandling av Microsoft. Microsoft kan motta, behandle og bruke informasjon om bruken av vår nettside for analyse av brukeratferd. Dette kan omfatte informasjon som klikkatferd, rulleatferd og andre interaksjoner mellom besøkende på vår nettside. Mer informasjon om databehandlingen av Microsoft Clarity finnes i Microsofts personvernpolicy som er tilgjengelig her.

Behandlingen utføres kun med ditt uttrykkelige samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR. Mer informasjon om Microsofts standardavtaleklausuler finnes her. Bruken av Microsoft Clarity medfører risikoer på grunn av dataoverføring til land uten et tilstrekkelig EU-nivå for databeskyttelse, men Microsoft forplikter seg til å følge europeiske databeskyttelsesstandarder.

Microsoft lagrer de innsamlede opplysningene i en periode på 30 dager. Etter denne perioden slettes opplysningene automatisk.