Vedlikeholdskostnadene

En av foldeportens fremste styrke

Alla porter behøver ett visst vedlikehold for å fungere optimalt, men er du klar over den store kostnadsforskjellen mellom foldeporter og leddheiseporter, de to vanligste portvariantene på markedet. Ecolidporten er konstruert for å minimere vedlikeholdskostnadene. Den er testet og godkjent for mer enn en million åpningssykluser, serviceintervallene ligger på 36 måneder for manuelle porter og 18 måneder for motordrivne. Alla deler er nøye utvalgte og optimaliserte for å klare mange års bruk uten behov for å byttes eller vedlikeholdes.

2.198 SEK

ECOLID – manuell

14.128 SEK

ECOLID med PriDrive motor

33.870 SEK

LEDDHEISEPORT – motordrevet

Service- og reisekostnader:
0 sek/gang

Service- og reisekostnader hver 18. måned:
1.155sek/gang, 6 ganger/10 år

Service- og reisekostnader hver 12. måned:
1.155sek/gang, 10 ganger/10 år

Kontroll av besiktigelsesorganer:
0 sek/gang
Kontroll av besiktigelsesorganer:
1.000sek/gang, 5 ganger/10 år
Kontroll av besiktigelsesorganer:
1.000sek/gang, 5 ganger/10 år
Bytte av teflonhylser og slepelist:
Byttes vanligvis 1 gang / 10 år
Materiale 398sek, arbeid 1 800sek
Bytte av torsjonsfjærer:
Byttes vanligvis etter 25 000 åpninger
Materialer 10 400sek, arbeid 3.600sek
   

Bytte av vaiere, sideruller og sidetetning:
Byttes vanligvis etter 50 000 åpninger
Materialer 1520sek, arbeid 1800sek

 Totalkostnad 10 år = 2.198 SEK Totalkostnad 10 år = 14.128 SEK Totalkostnad 10 år = 33.870 SEK

Forutsetninger:

Porter 4×4 m, 20 åpninger per dag, 250 dager/år, timekostnad 600 sek, avstand till servicefirma 30 km, 85,-/mil, 10 års bruk. Det forutsettes at kontroll av besiktningsorgan gjennomføres i sammenheng med andra besiktninger på samme driftsted. Ecolidens materiellkostnader følger Prido AB:s reservedelsprisliste. Leddheiseportens reservedelspriser baseres med priser fra etablerte servicefirmaer.